Eudel

nteresatuek webgunean aurkituko dute informazio gehiago, lanpostu horiei eta lanpostuak lortzeko aukerei buruz.

www.campo-ochandiano.com

Hautagaitzat aurkezteko epea uztailaren 3an amaituko da.

Ekonomia Arloko administraria

Antolaketako buruaren mende, zeregin hauek egingo ditu: prestatzeko edo goi mailako lanetatik eratorritako lankidetza lanak; dokumentazioa eta prestakuntza egiaztatu, kudeatu, eguneratu eta izapidetzea; datuak prestatu eta administratzea; ondasunak eta materialak inbentariatzea; jarduerak ikuskatzea; bulegotika lanak, eskuzkoak edo zenbakizko kalkulukoak; eta jendeari informazioa eta arreta ematea.

Ekonomia Kudeaketaren eremu funtzionalaren barruan arituko da, batez ere. Eginkizun hauek izango ditu:

 • Aurrekontua lantzea, haren segimendua egitea, eta kontrolatzea.
 • Urteko kontuak ikuskatzea, kanpoko auditoretza enpresarekin lankidetzan.
 • Eskubideak, diru sarrerak, gastuak eta ordainketak kontabilizatzea.
 • Diru sarreren kudeaketa eta segimendua egitea (udal elkartuen kuotak, formakuntzara joateko matrikulak, dirulaguntzen justifikazioa, eta abar).
 • Funtsak eta baloreak maneiatzea eta zaintzea.
 • Nominak eta gizarte aseguruak kudeatzea, zerbitzua ematen duen kanpoko enpresarekin lankidetzan.
 • Ogasunerako, Gizarte Segurantzarako, nominetarako (kanpoko enpresa), hirugarrenentzako eta abarretarako ordainketak egitea.
 • Finantza plangintza eta kudeaketa: diru sarrerak eta gastuak programatzea eta kontrolatzea.
 • Zuzendaritzarako eta gobernu organoetarako ekonomia eta finantza informazioa prestatzen laguntzea (Zuzendaritzari eta gobernu organoei ekonomia eta finantza alderdiei buruzko datuak eta informazioa ematea).
 • Argitaratzekoa den ekonomia eta finantza dokumentazioa lantzea.

Zer eskatzen den:

 • Gutxienez Batxilergoko edo goi mailako heziketa zikloko titulua, edo titulu baliokidea.
 • hizkuntza eskakizuna edo titulu ofizial baliokidea egiaztatzea.
 • Bulegotika, erabiltzaile aurreratuen mailan.

Aintzat hartuko ditugu:

 • Formakuntza espezifikoa eta lan esperientzia: gutxienez 2 urteko esperientzia, administrari lanetan. Ahal dela, toki eremuan edo Euskadiko administrazio publikoan.
 • Ekonomia kudeaketaren arloko ezagutzak (kontabilitatea, aurrekontu kudeaketa, nominetako eta Gizarte Segurantzako kudeaketa, eta abar). Arlo horretako formakuntzako egiaztagirien bidez egiaztatuko dira.
 • Ingelesez jakitea. Egiaztagiri egokien bidez egiaztatuko da.

Eskaintzen da: berehala lanean hastea eta kontratu mugagabea.

Gizarte Zerbitzuetako aholkulari teknikaria

Antolaketako buruaren mende, eta autonomia funtzional handiarekin, zeregin hauek egingo ditu: goi mailako kudeaketa, azterketa, ordezkaritza, administrazioa, txostengintza, aholkularitza, koordinazioa eta proposamenak, programazio, kudeaketa, egikaritze, ikuskapen edo kontrol arloetan administrazio jarduerarekin bat datozenak.

Aholkularitza emango eremu funtzionala, nagusiki, ondorengo hau da: gizarte zerbitzuak, osasuna, hezkuntza, kultura, gazteria, merkataritza, kontsumoa eta turismoa. Eremu horretan, eginkizun hauek izango ditu:

 • Jardun eremuarekin erlazionatutako kontsulta juridiko eta teknikoak ebaztea.
 • Ordezkari politikoek erabakiak hartzeko prozesuan babesa ematea.
 • Ordezkari politikoei laguntzea eta lagun egitea; eta, bereziki, erakunde arteko organoetan parte hartzea.
 • Zuzendaritza teknikoetako lantaldeak koordinatzea.
 • Erantzukizun teknikoaren arloari lotutako araudi berria aztertzea; arau proposamenei dagozkien alegazioak eta txostenak egitea; arau zirriborroak (legeak, araudiak) egiten parte hartzea.
 • Udaletarako planak, programak, ekimenak, zirkularrak, tresna teknikoak, ordenantzak eta erregelamendu ereduak egiten parte hartzea eta txostenak egitea.
 • Protokoloak, hitzarmenak eta esparru akordioak lantzea.

Zer eskatzen den:

 • Unibertsitate titulua: Zuzenbideko lizentzia edo Zuzenbideko gradua.
 • hizkuntza eskakizuna edo titulu ofizial baliokidea egiaztatzea.
 • Bulegotika, erabiltzaile aurreratuen mailan.

Aintzat hartuko ditugu:

 • Formakuntza espezifikoa eta lan esperientzia: Aintzat hartuko dugu gizarte zerbitzuetako teknikari lanetan gutxienez bi urteko esperientzia izatea; aukeran, toki eremuan edo Euskadiko administrazio publikoan.
 • Gizarte zerbitzuen arloko ezagutzak. Arlo horretako formakuntzako egiaztagirien bidez egiaztatuko dira.
 • Ingelesez jakitea. Egiaztagiri egokien bidez egiaztatuko da.

Eskaintzen da: berehala lanean hastea eta kontratu mugagabea.