Eudel

2017ko FORMAZIO PLANAK

UDALEN KUDEAKETAREN BERRIKUNTZA ETA HOBEKUNTZA

10 urtetik gorako ibilbidearen ostean, EUDELek eta IVAPek erabaki dute "Tokiko Zuzendaritza Publikoa" prestakuntza-programa birbideratzea, aurtengo 2017ko edizioari begira.

Helburua: Euskadiko toki-gobernuei eraldatze-, berritze- eta aldatze-kultura bat sorraraztea, duten tamaina gorabehera.

Horretarako, Programak arreta jartzen du 2015-2019 agintaldiko Tokiko Agenda Politikoaren puntu nabarmenenetan, zeharkako ikuspegi batetik (antolaketa-berrikuntza, aurrekontu-plangintza, etika publikoa, gardentasuna, partaidetza…).

Xede-taldea: Udaletako talde tekniko-politikoak. Zuzendaritzako pertsonalak edo teknikari-taldeek eta pertsonal politikoak osatzen duten taldeak.

Izen-ematea irailaren 8a baino lehen: asistentzia konbinatua (politiko-zuzendaritzako-teknikoa) planteatzen duten udalen izen-ematea baino ez da onartuko. Erakunde bakoitzetik 4 lagun gehienez.

Tokiko Zuzenbidearen Euskal Mintegia

11. edizioa 2017ko MARTXOTIK AZARORA

EAEko toki erakundeetan arlo juridikoan lan egiten dutenei zuzenduriko Tokiko Zuzenbideari buruzko Euskal Mintegia bere 11. ediziora heldu da.

Gaiak: prozedura elektronikoa eta administrazio elektronikoa, kontratazioa, ordenantzak eta erregelamenduak zehaztea, Udal Erregelamendu Organikoa eta tokiko zergak.

EUDEL-IVAP-Aldundien Zeharkako Plana

Euskal toki- erakundeeko teknikari, administrari eta idazkaritza, kontuhartzailetza eta zuzendaritzako langileentzat.

Planean 179 ikastaro daude; horietatik 91 aurrez aurrekoak dira; 88, berriz, lineakoak.

Ikastaroak gaika antolatu dira: oinarrizko gaiak (erregimen juridikoa, kontratazioa…); giza baliabideak; gizarte zerbitzuak; hirigintza; ingurumena eta etxebizitza; berrikuntza; biztanleria; berdintasuna, etab.

2017an prestakuntza planak (ETEL) Euskadiko Toki Erakundeen Legearen ardatzik nagusienak izango ditu kontuan: esparru orokorra, zerbitzu-zorroak, gaitasunak, antolakuntza, gardentasuna eta parte-hartzea.

Gainera, urte honetan hizkuntza-prestakuntza indartu egin da, 74 ikastaro presentzialen eta 52 ikastaro on line eskaintza berriarekin, eta horietatik guztietatik 53 ikastaro euskarazko eta 25 ikastaro ingelesezko komunikazio-gaitasunak hobetzeko dira.

Lekuak:  Bilbon, Donostian, Vitoria-Gasteizen eta Tolosaldean.

Izen-emateko: Matrikula egiteko, eskabidea bidali behar zaio Udaleko prestakuntza koordinatzaileari, eta horrek honako helbide honera bidaliko du: prestakuntza@ivap.eus  

Hizkuntza prestakuntza arloko eskaera denean, berriz, ikasivap@ivap.eus helbidera bidali behar da.

UDALEN KUDEAKETAREN BERRIKUNTZA ETA HOBEKUNTZA

10 urtetik gorako ibilbidearen ostean, EUDELek eta IVAPek erabaki dute "Tokiko Zuzendaritza Publikoa" prestakuntza-programa birbideratzea, aurtengo 2016ko edizioari begira.

Helburua: Euskadiko toki-gobernuei eraldatze-, berritze- eta aldatze-kultura bat sorraraztea, duten tamaina gorabehera.

Horretarako, Programak arreta jartzen du 2015-2019 agintaldiko Tokiko Agenda Politikoaren puntu nabarmenenetan, zeharkako ikuspegi batetik (antolaketa-berrikuntza, aurrekontu-plangintza, etika publikoa, gardentasuna, partaidetza…).

Xede-taldea: Udaletako talde tekniko-politikoak. Zuzendaritzako pertsonalak edo teknikari-taldeek eta pertsonal politikoak osatzen duten taldeak.

Izen-ematea urriak 14a baino lehen: asistentzia konbinatua (politiko-zuzendaritzako-teknikoa) planteatzen duten udalen izen-ematea baino ez da onartuko. Erakunde bakoitzetik 4 lagun gehienez.

Herritarren Harretarako Zerbitzu integrala

UDAL-GOBERNUA: 2015-2019. Euskadiko tokiko politika garatzeko tresnak eta ardatzak

Prestakuntzako programa honen bidez gaitasun eta tresna jakin batzuk eskaini nahi zaizkie Euskadiko Udaletako hautetsiei, gobernu-eginkizunak garatzeko orduan lagungarri gerta dakizkien.

 

2016ko FORMAZIO PLANAK

Tokiko Zuzenbidearen Euskal Mintegia

2016ko otsailetik martxora

Idazkaritza eta aholkularitza juridikoko karguentzat. Honakoak ditu: hitzaldiak, praktika onak eta arauen, jurisprudentziaren, agirien eta bibliografiaren arloko nobedadeak.

EUDEL-IVAP-Aldundien Zeharkako Plana

2016ko urtarriletik azarora

Administrazio publikoko langile guztientzat. Etengabeko prestakuntza eta hobekuntza. Ikastaro teorikoak eta proiektuak abian jartzeko laguntza-tailerrak.

Planean 179 ikastaro eta tailer daude; horietatik 91 aurrez aurrekoak dira; eta, 88, berriz, lineakoak. Pertsonak dira, dudarik gabe, administrazioaren antolakuntzarako euskarri nagusia, eta ekimen honen bitartez, administrazioko langileen ezagutzak eta trebetasunak hobetu nahi dira beraien profil profesionala eguneratzeko.

Gainera, 2016an hizkuntza-prestakuntza indartu egin da, 24 ikastaro on line eta 59 presentzialen eskaintza berriarekin, eta horietatik guztietatik 53 ikastaro euskarazko komunikazio-gaitasunak obetzeko dira

Lekua: Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Tolosaldean.

Izen emateko: Matrikula egiteko, eskabidea bidali behar zaio Udaleko prestakuntza koordinatzaileari, eta horrek honako helbide honera bidaliko du: prestakuntza@ivap.eus  Hizkuntza prestakuntza arloko eskaera denean, berriz, ikasivap@ivap.eus helbidera bidali behar da.

Tokiko zuzendaritza publikoa

Tokia: EUDEL BILBAO. Datak: del 206/11/4tik2017/02/24ra. Ebaluazioa: 2017/03/3

 

2015ko FORMAZIO PLANAK

Tokiko Kudeaketa Publikoa

Tokiko Zuzenbidearen Euskal Mintegia

EUDEL-IVAP-Aldundien Zeharkako Plana

Herritarren Harretarako Zerbitzu integrala

Prestakuntza eta akonpainamendua IZAPIDEEN ESKULIBURUA egiteko

 

2018 Prestakuntza planak

2018 PLANES DE FORMACIÓN

Programa de dirección y gestión de recursos humanos en la administración local

EUDEL e IVAP han considerado oportuno impulsar un Programa de Formación dirigido a responsables y personal de gestión de las unidades de recursos humanos de los Ayuntamientos vascos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión e
incorporar gradualmente la innovación en ese ámbito, así como de analizar buenas prácticas de gestión de recursos humanos que se están llevando a cabo en algunos niveles de gobierno local, al objeto de que ese aprendizaje pueda revertir positivamente en las respectivas organizaciones mediante la elaboración de un proyecto de mejora o innovación que despliegue su foco de atención sobre las Administraciones Públicas.

Descargar folleto

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación informática e_IVAP. Para
ello será necesario ponerse en contacto con la persona coordinadora deformación de la entidad local correspondiente.

El plazo de inscripción finaliza el 7 de septiembre de 2018

Seminario Vasco de Derecho Local

XII. edición. MARZO-NOVIEMBRE 2018.

El Seminario Vasco de Derecho Local, dirigido al personal jurídico de las entidades locales vascas, alcanza este año su 12ª Edición.

Cinco sesiones (20 horas): 16 marzo, 20 abril, 1 junio, 5 octubre, 9 noviembre

Horario: 09:30-13:30

Lugar: Archivo Histórico Foral de Bizkaia. c/ María Díaz de Haro BILBAO

Este programa formativo se lleva celebrando desde el año 2006 y tiene la finalidad de proveer al personal jurídico de las entidades locales vascas de los instrumentos necesarios para desarrollar con mayor calidad profesional sus funciones.

El Seminario se estructura en diferentes sesiones monográficas que incluyen:

  • Ponencias académicas, a cargo de personas expertas y profesionales, sobre temas fundamentales para el Derecho Público Local.
  • Espacio de reflexión para cuestiones complementarias a la Ponencia académica; o experiencias y buenas prácticas en relación a los gobiernos locales.
  • “Observatorio de Derecho Local”: espacio para el análisis de las novedades en materia normativa, jurisprudencial, documental y bibliográfica.
  • Incluye  Boletín Digital con jurisprudencia, reseña normativa y bibliográfica de interés.

Plan de Formación Transversal 2018 EUDEL-IVAP-Diputaciones forales

Dirigido a: la secretaría, intervención, dirección, personal técnico y administrativo de entidades locales vascas.

El Plan de 2018 se compone de 222 cursos, de ellos 104 presenciales y 118 on line.

Los cursos están estructurados por áreas temáticas: materias básicas de Administración; organización, recursos humanos; economía y hacienda; atención social, empleo; urbanismo y vivienda,  medio ambiente; innovación, ciudadanía; igualdad, etc.

Este año se mantiene la formación lingüística con una oferta de 71 cursos presenciales y 28 cursos on line para mejorar las competencias comunicativas en euskera y en inglés.

Lugar: en Bilbao, Donostia/San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Tolosaldea.

Inscripción: enviar la solicitud a la persona coordinadora de formación del ayuntamiento a través de la aplicación e-ivap