Eudel

Udalentzat interesgarriak diren araudi, laguntza eta dirulaguntzei buruzko eguneroko informazioa.

InfoUdala zerbitzuak Europako, estatuko, autonomia-erkidegoetako eta foru aldundietako aldizkari ofizialetako argitalpenak hautatzen eta ordenatzen ditu.

Zerbitzuaren barruan dago Udalen euren argitalpenak: ordenantzak, laguntza deialdiak, etab.

*COVID hautaketa: larrialdi egoeraren aurrean onartu diren araudiak eta bultzatu diren laguntzak.

*Kategorien araberako bilatzailea: eremua, data, organoa, erakundea, etab.

! Eman izena Newsletterrean, eguneroko argitalpenak posta elektroniko bidez jaiotzeko.

COVID19 HAUTAKETA