Eudel

2020ko ekitaldian euskara informazioaren eta komunikazioaren teknologietan egon dadin ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei, enpresaburu indibidualei eta profesionalei Zuzendutako diru-laguntzetako deialdiari buruzko Kalifikazio Epaimahaia. (188/2019 Dekretua)