Eudel
 Beste dokumentuak Zirkularrak

ZIRKULARRA, % 0,5eko ORDAINSARI-IGOERA GEHIGARRIARI BURUZKOA, 2023.01.01eko ONDORIOEKIN

Fitxategiak

Fitxategia Espainiera Euskara Data
Ordainsari Igoera Gehigarria Zirkularra Incremento Retributivo Adicional.pdf (ZIRKULARRA, % 0,5eko ORDAINSARIIGOERA GEHIGARRIARI BURUZKOA, 2023.01.01eko ONDORIOEKIN) Jaitsi Jaitsi 05.10.2023