Eudel

2022. 1 ekitaldian 6.000 biztanletik beherako Bizkaiko Udalek kultur jarduerak egiteko foru-diru-laguntzak esleitzeko epaimahaia (1 ordezkoa)