Eudel

2021ean eta 2022an udalaz gaindiko kirol-instalazioetan inbertsioak egiteko Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeei zuzendutako foru-diru-laguntzak esleitzeko epaimahaia