Eudel
 Hitzarmenak Berrikuntza

Gipuzkoako udalei eta gainerako toki erakundeei informatika zerbitzuak eskaintzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta EUDELen arteko lankidetzarako esparru-hitzarmena

Fitxategiak

Fitxategia Espainiera Euskara Data
EUDEL- DFA IZFE hitzarmena.pdf (Gipuzkoako udalei eta gainerako toki erakundeei informatika zerbitzuak eskaintzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta EUDELen arteko lankidetzarako esparru-hitzarmena) Jaitsi Jaitsi 10.06.2021