Eudel
 Beste dokumentuak Zirkularrak

2021eko ordainsarien gehikuntzei buruzko EUDELeko informazio-orria

Fitxategiak

Fitxategia Espainiera Euskara Data
CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE INCREMENTOS RETRIBUTIVOS 2021.pdf (2021eko ordainsarien gehikuntzei buruzko EUDELeko informazio-orria) Jaitsi 18.01.2021
2021EKO ORDAINSARI-IGOEREI BURUZKO INFORMAZIO-ZIRKULARRA.pdf (2021eko ordainsarien gehikuntzei buruzko EUDELeko informazio-orria) Jaitsi 18.01.2021